arba palikite pranešimą
Close
(0) prekė(-ių)
Jūsų krepšelis tuščias.
Visos kategorijos
  Filters
  Kalba
  Paieška

  Duomenų apsauga

  I. Bendrosios nuostatos

  I.1.   Šios duomenų apsaugos taisyklės (toliau - "Taisyklės") reglamentuoja pagrindinius principus ir tvarką, kuria remdamasi V.Bierio firma "Laverna", įmonės kodas 133891228 (toliau - „Pardavėjas"), tvarko interneto parduotuvėje (toliau - „e-parduotuvė") Pirkėjų asmens duomenis.

  I.2.   Pirkėjų asmeninių duomenų tvarkymą nustato šios Taisyklės, LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą.

  I.3.   Pirkėjas prisiregistruodamas prie e-parduotuvės sistemos patvirtina, kad su šiomis Taisyklėmis susipažino ir su jomis sutinka.

  II. Registracijos pateikimo taisyklės

  II.1.   Pirkėjas registracijos formoje turi pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją apie save. Jeigu registracijos formoje Pirkėjas pateikia netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, Pardavėjas turi teisę anuliuoti registraciją ir ištrinti duomenis arba apriboti Pirkėjo galimybes naudotis e-parduotuve.

  II.2.   Pirkėjas turite teisę keisti ir atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją.

  II.3.   Pardavėjas pripažįsta ir gerbia kiekvieno fizinio asmens, kuris lankosi e-parduotuvėje, teisę į privatumą. Pardavėjas renka ir panaudoja fizinio asmens duomenis (vardą, pavardę, gimimo datą, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir kitą e-parduotuvės registracijos formoje nurodytą informaciją) tam, kad:

  • apdoroti Pirkėjo prekių ar paslaugų užsakymus;
  • išspęsti problemas susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;
  • įvykdyti kitus pirkimo-pardavimo sutartyje numatytus įsipareigojimus.

  II.4.   Asmens duomenys yra tvarkomi saugiomis priemonėmis, kurios apsaugo šiuos duomenis nuo neteisėto sunaikinimo, atskleidimo ar kitų neteisėtų veiksmų.

  II.5.   Ne asmeninius Pirkėjo duomenis, t.y. duomenis susijusius su įsigytomis prekėmis, Pardavėjas gali naudoti statistiniais tikslais. Toks statistinių duomenų rinkimas neleis tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Pirkėjo asmens tapatybės. Pardavėjas pasiliekame sau teisę statistinius duomenis perduoti trečiajai šaliai.

  III. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

  III.1.   Pardavėjas turi teisę perduoti informaciją trečioms šalims tik 2.2 punkto tikslams pasiekti.

  III.2.   Pardavėjas neperduoda Pirkėjo asmens duomenų trečiosioms šalims, negavęs Jūsų atskiro sutikimo, išskyrus LR įstatymų nustatytomis aplinkybėmis.

  IV. Taisyklių keitimas

  IV.1.   Pardavėjas turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti šias Taisykles apie tai pranešdami e-parduotuvėje.

  IV.2.   Jei Pirkėjas po šių sąlygų pasikeitimų naudojasi e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis, Pardavėjas laiko, kad Pirkėjas sutiko su Taisyklių pakeitimu.

  V. Baigiamosios nuostatos

  V.1.   Šioms Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

  V.2.   Visi nesutarimai dėl šių Taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.